Page 7 - Creativelab_ZZSP_novice_januar 2017
P. 7

6 STRAN                                             STRAN  7


 Ekipno zlato in posamezno enajsto mesto za Petra Balto


 Ivanu Klariču nagrada


 za življenjsko delo
 Posebno poglavje ptujskega športa je nedvomno  Zavod za šport Ptuj in Športna zveza Mestne občine

 zapisal Ivan Klarič, ki je na prireditvi Športnik leta  Ptuj sta s pomočjo Mestne občine Ptuj v kulturni  2016 MO Ptuj Prireditev Športnik leta

 2016 dobil nagrado za življenjsko delo na področju  dvorani Gimnazije Ptuj izvedli prireditev Športnik

 športa. »Klara« se je aktivno ukvarjal z nogometom,  leta 2016, na kateri so skupno podelili 49 nagrad.

 malim nogometom, rokometom, šahom…. Dobro  Med pomembnejšimi so nagradi za najboljši ekipi,

 desetletje je bil standardni član Nogometnega kluba  v kateri je pri moških nagrada šla Boks klubu Ring iz

 Drava, ki se je leta 1969 prebil v slovensko ligo in je  Ptuja, pri ženskah pa Rokometnemu klubu Aklimat

 največji uspeh v tej ligi dosegel leta 1973 s tretjim  iz Ptuja. Nagrade za najuspešnejše trenerje so

 mestom. Leta 1977 je začel delat v Zvezi telesno- prejeli Aleš Bezjak, Zlatko Kostanjevec in Ivan

 kulturnih organizacij Ptuj kot sekretar, pomagal pa je  Pučko mlajši. Posebni nagradi sta dobila Damjan

 tudi pri Medobčinski nogometni zveze Ptuj, v kateri  Habjanič in Klub malega nogometa Poetovio za

 je skrbel za registracijo igralcev. Mnogi ga poznajo  trideset let delovanja.

 tudi kot športnega popotnika, medtem ko se je v

 zadnjem obdobju začel ukvarjati z atletiko in je v

 letu 2016 tekmoval tudi na svetovnem prvenstvu v

 atletiki za veterane v Perthu v Avstraliji.

 PTUJSKE ŠPORTNE E – NOVICE JANUAR 2017               JANUAR 2017 PTUJSKE ŠPORTNE E – NOVICE
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12