Page 6 - Creativelab_ZZSP_novice_januar 2017
P. 6

6 STRAN                                                                                                   STRAN  7


          Ekipno zlato in posamezno enajsto mesto za Petra Balto


           Ivanu Klariču nagrada


                  za življenjsko delo
                      Posebno poglavje ptujskega športa je nedvomno                    Zavod za šport Ptuj in Športna zveza Mestne občine

                      zapisal Ivan Klarič, ki je na prireditvi Športnik leta                  Ptuj sta s pomočjo Mestne občine Ptuj v kulturni            2016 MO Ptuj Prireditev Športnik leta

                      2016 dobil nagrado za življenjsko delo na področju                    dvorani Gimnazije Ptuj izvedli prireditev Športnik

                      športa. »Klara« se je aktivno ukvarjal z nogometom,                   leta 2016, na kateri so skupno podelili 49 nagrad.

                      malim nogometom, rokometom, šahom…. Dobro                      Med pomembnejšimi so nagradi za najboljši ekipi,

                      desetletje je bil standardni član Nogometnega kluba                   v kateri je pri moških nagrada šla Boks klubu Ring iz

                      Drava, ki se je leta 1969 prebil v slovensko ligo in je                 Ptuja, pri ženskah pa Rokometnemu klubu Aklimat

                      največji uspeh v tej ligi dosegel leta 1973 s tretjim                  iz Ptuja. Nagrade za najuspešnejše trenerje so

                      mestom. Leta 1977 je začel delat v Zvezi telesno-                    prejeli Aleš Bezjak, Zlatko Kostanjevec in Ivan

                      kulturnih organizacij Ptuj kot sekretar, pomagal pa je                  Pučko mlajši. Posebni nagradi sta dobila Damjan

                      tudi pri Medobčinski nogometni zveze Ptuj, v kateri                   Habjanič in Klub malega nogometa Poetovio za

                      je skrbel za registracijo igralcev. Mnogi ga poznajo                   trideset let delovanja.

                      tudi kot športnega popotnika, medtem ko se je v

                      zadnjem obdobju začel ukvarjati z atletiko in je v

                      letu 2016 tekmoval tudi na svetovnem prvenstvu v

                      atletiki za veterane v Perthu v Avstraliji.

       PTUJSKE ŠPORTNE E – NOVICE JANUAR 2017                                                                    JANUAR 2017 PTUJSKE ŠPORTNE E – NOVICE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11