Page 5 - Creativelab_ZZSP_novice_januar 2017
P. 5

4 STRAN                                             STRAN  5


 Ekipno zlato in posamezno enajsto mesto za Petra Balto Peter Balta najboljši športnik
 MO Ptuj za leto 2016


 Na tradicionalni prireditvi Športnik leta MO Ptuj, je  V ženski konkurenci je bila zopet najboljša športna

 bil za najboljšega športnika proglašen padalec Peter  plezalka Mina Markovič, za katero je to že osmi

 Balta. Slednji je v letu 2016 osvojil naslov svetovnega  naslov najboljše ptujske športnice. Ta odlična

 ekipnega prvaka z reprezentanco Slovenije v padalstvu  športnica je bila v letu 2016 tretja na svetovnem

 v skokih na cilj v Chicagu. To je bil za Petra Balto drugi  prvenstvu v težavnostnem plezanju v Parizu. Druga  MO Ptuj za leto 2016 Mina Markovič najboljša športnica

 naslov najboljšega ptujskega športnika. Na drugem  je bila atletinja Veronika Domjan, tretja pa teniška

 mestu je bil kajak sprinter na mirnih vodah Tilen Vidovič,  igralka Tamara Zidanšek.

 na tretjem pa tekmovalec v tajskem boksu Aleš Golob.
 PTUJSKE ŠPORTNE E – NOVICE JANUAR 2017               JANUAR 2017 PTUJSKE ŠPORTNE E – NOVICE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10