Page 6 - MKP_Naj_Ideja_2015_Razpis
P. 6
MANAGER KLUB PTUJ Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo E: info@mkp.si .:. W: www.mkp.si PRIJAVA Če ste se v pogojih kandidiranja in med kriteriji izbora našli, vas prosimo, da nam prijave z dokazili pošljete na naslov: MANAGER KLUB PTUJ, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, s pripisom: Izbor Najpodjetniške ideje 2015 Na ovojnici mora biti naslov pošiljatelja, kontakta oseba prijavitelja in kontaktna telefonska številka. Vsi pridobljeni podatki in informacije o podjetniških idejah so intelektualna last prijaviteljev idej, Manager klub Ptuj jih bo uporabil izključno za namen izbora Najpodjetniška ideje 2015. Kandidati naj pošljejo kratek opis realizirane poslovne ideje s priloženimi dokazili, ki izkazujejo nadpovprečnost na posameznem področju. Komisija lahko v izbirnem postopku zahteva tudi dodatna dokazila, v kolikor iz priloženih dokumentov ne bo jasno izraženo izpolnjevanje navedenih kriterijev. Poslovno idejo, s katero boste kandidirali na javnem pozivu, opišite v priloženem obrazcu po vseh navedenih kriterijih. Dijaki in študentje pošljejo opis ideje v obliki kratkega poslovnega načrta. V primeru dodatnih vprašanj ali informacij vam nudimo možnost predhodnega informiranja na elektronskem naslovu ali po telefonu: - za gospodarske družbe in podjetja: bistra@bistra.si ali kontaktna oseba: dr. Lidija Tušek, ZRS Bistra Ptuj in telefon 02 748 02 59 - za dijake in študente: ga. Sonja Šaše, Šolski Center Ptuj, sonja.sase@guest.arnes.si Prijave zbiramo od javne objave na spletni strani www.mkp.si in v sredstvih javnega obveščanja do konca oktobra 2015. Zadnji rok za prijavo je 31.10.2015. 6/7
   1   2   3   4   5   6   7