Page 5 - MKP_Naj_Ideja_2015_Razpis
P. 5
MANAGER KLUB PTUJ Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo E: info@mkp.si .:. W: www.mkp.si II. RAZPISNI POGOJI ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE Pogoji kandidiranja: 1. Kandidira lahko dijak ali študent iz širšega ptujskega okolja, ki ima izvirno podjetniško idejo, ki jo je že udejanjil ali bi jo želel udejanjiti v poslovnem okolju. 2. Dijaki in študentje kandidirajo s podjetniško idejo, zapisano v obliki kratkega poslovnega načrta, ki zajema kratki opis: kakšne probleme in komu jih predlagana ideja rešuje, tržna raziskava (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti), konkurenca, potrebni tehnični, kadrovski in finančni viri za izvedbo, način trženja ideje in oblikovanje prodajne cene, terminski plan izvedbe idr. 3. Komisija bo v postopku ocenjevanja upoštevala ideje v dveh kategorijah: a. dijaki b. študentje Kriteriji izbora: 1. Izvirnost ideje 2. Pri enem prijavljenem projektu lahko sodelujejo največ 3 dijaki oz. študentje in 1 mentor (dovoljeno tudi somentorstvo). 5/7
   1   2   3   4   5   6   7